Qui és Samay

Responsable de Casa Samay

Elisa Estrade Martinez

Em vaig llicenciar en psicologia clínica a la universitat de Barcelona l’any 1994. Durant la carrera estic al CASS centre d’addiccions de Granollers on faig la formació i participo en la conducció de grups. Després d’acabar els estudis vaig decidir fer el postgrau de aptituds pedagògiques i tot seguit un màster   especialitzat en la psicologia de la salut  a l’hospital de Bellvitge on vaig passar durant els dos anys per diferents unitats: Psiquiatria, trastorns alimentaris, ludopaties, malalties cròniques, malalties autoimmunes…

Seguidament faig la formació de psiconcologia a l’hospital Duran i Reynals on faig la  formació i col·laboro amb el departament durant un any.

A partir de l’any 2000 Inicio la pràctica de la psicologia privada en diferents centres mèdics i en la consulta privada. Amb una formació cognitiva conductual, evolucionant a una psicologia més humanista fins a anar introduint els avenços de la neurologia i la neuropsicologia que expliquen com funciona el cervell i quins mecanismes d’autoregulació tenim per aconseguir sanar-nos, treballant la potenciació d’aquest mecanismes amb tècniques com la Emdr, el brainspotting. Aquestes tècniques de tercera generació indueixen a la persona a viure estats de doble focus, estats modificats de consciència que condueixen a la persona a moments de la seva biografia on han quedat enquistats tant pensaments negatius autoreferents, com emocions que es repeteixen i provoquen malestar com depressió i ansietat així com tota la simptomatologia física associada. Segueixo investigant en diferents tècniques que provoquen estats modificats per poder resoldre conflictes de difícil solució i crisis personals que no es resolen amb psicoteràpies més convencionals. Vaig incorporant també altres tècniques com  meditació i el mindfulness.

L’objectiu es aconseguir adonar-nos dels mecanismes que s’han instal·lat desde la infància i que no són funcionals i poder decidir, quan en tornem a ser conscients que estan interferint,  canviar-los  amb més facilitat per d’altres més sans, funcionals, respectuosos i més amorosos amb nosaltres i amb els qui en relacionem. Els conflictes interns s’expressen tant dins la persona com fora en les relacions interpersonals  sobretot i també no cal oblidar, en l’estat de salut del nostre cos.

Més que oferir teràpies que necessiten de la presència de terapeuta per resoldre’ls, intento donar les eines que hi ha l’abast perquè la persona pugui autoaplicar-les i ser responsable del seu propi procés, acompanyant-los en el camí.

Horari Casa Samay

9 am – 20.00 pm
Dilluns a Divendres

Contacta

Email: info@casasamay.es
Telf: 0034 638 82 52 19

Udun Comunicacion 2020. Politica de Privacitat